Biologicky odbúrateľný materiál

  • 100% Biodegradable Compostable PLA Resin Pellet Granual Raw Material

    100% biologicky odbúrateľná kompostovateľná PLA živicová granulovaná surovina

    Kyselina polymliečna (PLA) je nový druh biologického a obnoviteľného biodegradovateľného materiálu, ktorý je vyrobený zo škrobu navrhnutého obnoviteľnými rastlinnými zdrojmi (ako je kukurica a maniok). Škrobové suroviny získavali glukózu sacharifikáciou a potom fermentáciou glukózy a určitých kmeňov na produkciu kyseliny mliečnej vysokej čistoty a potom metódou chemickej syntézy na syntézu kyseliny polymliečnej s určitou molekulovou hmotnosťou. Má dobrú biologickú odbúrateľnosť.